primorsko-kiten.eu
turistický
informační portál
PRIMORSKO
 Výlety
  Beglik Taš
  Perla
  Ropotamo
 
Perla - fotogalerie

PERLA
( Перла )

Pojem Perla má v Primorsku hned několik významů. Souhrnně řečeno se jedná o oblast severní pláže, která není poznamenána hotelovou výstavbou. Jedinou stavbou, která se zde nachází, je vila stejného jména, zářící dodaleka svou bílou barvou. Ta se nachází se na samém konci severní pláže na okraji zalesněné oblasti mysu Maslen Nos.

Rezidence
Původně se v této oblasti nacházelo Mezinárodní mládežnické centrum. To však bylo zrušeno a na jeho místě zřízena rezidence určená pro rekreaci komunistického bulharského vládce Todora Živkova a jeho nejbližších spolupracovníků. Zároveň s tím bylo obehnáno plotem i široké okolí mezi mořským pobřežím a hlavní silnicí, sahající od řeky Ropotamo až k Primorsku. To se proměnilo v rozsáhlý lovecký revír zaujímající celý mys Maslen Nos a zarůstající bažinaté jezero Stamopolu, které přiléhá k severnímu okraji Primorska. Dnes je již naštěstí celá tato oblast s četnými skalisky a nádhernou archeologickou lokalitou Beglik Taš volně přístupná. Brány již nikdo nehlídá a plot je na mnoha místech provalen. Pozůstatkem oplocení je i polorozpadlé betonové molo uprostřed severní pláže, které kdysi dělilo tuto pláž na přístupnou a zakázanou část.


Vila
Samotná vila Perla představuje jednolitou, architektonicky poměrně zdařilou čtyřpodlažní stavbu, členěnou v přízemí několika arkádovými oblouky. Vybavena byla krytým bazénem, velkými pokoji, krbem a prosklenou halou s výhledem na moře. Obklopoval ji park s fontánami a nechybělo ani nově zbudované přístavní molo. Po pádu režimu sloužila dočasně jako hotel a restaurace, poté prošla privatizací a v současnosti opuštěna chátrá.

Pláž
Velmi oblíbená je však zdejší pláž, na rozdíl od Primorska je zde podstatně volněji. Velkou výhodou představuje i skutečnost, že závěrečná část pláže, chráněná molem, umožňuje bezpečné koupání i za rozbouřeného moře. Útesy táhnoucí se odsud k mysu Maslen Nos zase s oblibou vyhledávají milovníci potápění. Své zde naleznou i vyznavači nudismu, kteří využívají nejvíce opuštěnou část pláže ležící na půli cesty mezi Perlou a Primorskem.

Perla - fotogalerie Přístup
Dojít sem můžete přímo z Primorska (cca. 1,5 km od posledních hotelů) a to buď po pláži a nebo po souběžně běžící asfaltce, oddělující písečné duny od jezera Satmopolu. Cestu si můžete ovšem i ušetřit a to díky turistickému autovláčku, který sem z Primorska pravidelně zajíždí (výchozí zastávka u Lunaparku). Pokud jedete autem, dá se (doposud zdarma) parkovat ve stinném háji nad severním závěrem pláže. Návštěvu tohoto místa lze spojit například s výletem na již zmíněnou archeologickou lokalitu Beglik Taš, či na mys Maslen Nos, za nímž ústí do moře řeka Ropotamo.

Přírodní rezervace
Pod jménem Perla se skrývá i název přírodní rezervace, jejímž smyslem je chránit jednu z nejlépe dochovaných oblastí písečných dun na pobřeží Černého moře. Rezervace zaujímá úzké pásmo táhnoucí se od posledních hotelů v Primorsku téměř až k vile Perla. Z jedné strany je vymezena pláží, z druhé pak silničkou vedoucí podél jezera Satmopolu. Nejvyšší duny zde dosahují devatenácti metrů výšky a vytvářejí velmi krásná a romantická zákoutí. Svůj domov zde nachází téměř osmdesát druhů rostlin, z nichž mnohé jsou zapsány v seznamu ohrožených druhů Bulharska. Současně zde žije i řada bezobratlých živočichů, jako i ohrožených druhů obojživelníků, plazů a svaců. Zvláštností je i zdejší velmi stabilní klima. V létě je zde vzduch ochlazován mořem, zimy jsou zde pak díky přilehlým vodním plochám nejmírnější v celém Bulharsku. Informační tabule okolo rezervace jsou vedeny i v českém jazyce, přes duny vedou na pláž dřevěné chodníčky.


Zobrazit místo Vila Perla na větší mapě

GPS souřadnice: +42° 17' 22.76", +27° 45' 32.75"


Úvod
Impressum
Copyright