primorsko-kiten.eu
turistický
informační portál
PRIMORSKO

Výlety:
Beglik Taš
Perla
Ropotamo
 
Beglik Taš - fotogalerie

BEGLIK TAŠ
( Беглик Таш, Beglik Tash )

Působivý skalní útvar 5 km severně od Primorska, upravený a využívaný dávnými obyvateli Bulharska - Thráky - jako pohanská svatyně.

Místo bylo objeveno a archeologicky zkoumáno teprve nedávno. Svůj podíl na tom měla i skutečnost, že v závěru komunistické éry byla celá přilehlá oblast s mysem Maslen Nos a vilou Perla zakázanou zónu, která sloužila jako lovecký revír tehdejšího bulharského vládce Todora Živkova a nejvyšších prominentů jeho režimu. Teprve po pádu režimu a několik let po jejím zpřístupnění zde byl v roce 2003 objeven rozsáhlý areál s pozůstatky dávné thrácké kultury, jehož nejznatelnější součástí je i zalesněná skalní formace identifikovaná jako megalitická svatyně "BEGLIK TAŠ".

Tento předpoklad potvrdil i podrobný archeoloický výzkum, v jehož průběhu zde byly odkryty soubory keramiky, nástrojů, zbraní či mincí a samozřejmě i stopy stavebních úprav. Díky tomu se podařilo datovat užívání svatyně do období cca. 1500 - 400 let před Kristem. Za její stavitele jsou považováni Thrákové. Právě oni obývali oblasti Balkánského poloostrova severně od řeckých městských států, v jejichž kulturním a hospodářském stínu žili.

Beglik Taš - fotogalerie Samotná svatyně Beglik Taš představuje soustavu několika megalitických objektů. Megalitem je míněn velký, někdy hrubě opracovaný kámen, symbolicky umístěný či vyzdvižený člověkem. Mezi nejznámější typy megalitů patří např. menhir (vztyčený kámen), dolmen (kámen vodorovně položený na vztyčených kamenech), kamenná řada, chodbový hrob atd. K nejznámějším megalitickým památkám ve světě pak patří slavný anglický Stonehenge nebo kamenné řady ve francouzském Carnaku. Zdejší objekty jsou seskupeny do kruhu. Nalezneme mezi nimi tzv. svatební lože, oltář, trůn, svatou jeskyni (jedná se o největší dolmen v Bulharsku), sluneční hodiny, labyrint či Hádesovo podsvětí. Trochu opodál pak stojí archeologicky odkryté zbytky zdí kněžského domu.

Výchozím místem k návštěvě této svatyně je město Primorsko. Vydat se sem můžete pěšky na kole či autem. Pokud se rozhodnete jít pěšky, můžete si první dva z celkových pěti kilometrů ušetřit jízdou v turistickém vláčku, který zajíždí z Primorska podél severní pláže až k vile Perla. Odsud se vydáté úzkou asfaltkou značenou dřevěnými ukazateli (kilometrické údaje na nich uvedené neberte příliš vážně), jež stoupá zarůstající strání do nitra poloostrova Maslen Nos. Během stoupání se za vašimi zády odkryjí krásné výhledy na mořské pořeží s Primorskem i vzdálenějším Kitenem. Následují klikatější pasáže vedoucí nejprve stepí, později si můžete trochu oddychnout ve stínu dubového háje. Stoupání není nikterak náročné, ke konci následují i rovinaté odpočinkové pasáže. V místě zvaném "Zmeyova Kushta" se nachází improvizované parkoviště, kde vás ukzatelé navedou doprava na lesní cestu, odkud je to k samotné svatyni přibližně jeden kilometr. Od parkoviště vás již provází výrazné kameny, v jejichž případě se může rovněž jednat o pozůstatky dávných megalitických útvarů.

Před vstupem ke svatyni se nachází stanoviště pracovníků burgaského muzea, kteří zde vybírají symbolické vstupné (dospělá osoba: 2 leva), za což vám rovněž zapůjčí česky psaného průvodce s popisem nejzajímavějších objetů.

Návštěva tohoto místa je určitě příjemným zpestřením pobytu u moře a vynaložené úsilí se všem milovníkům přírody a historie určitě vyplatí. Před cestou sem však pečlivě zvažte, zda se cítíte na pěší tůru v horkém letním dni, či zda zvolíte jiný způsob dopravy. Pro zkušené turisty to není nikterak namáhavé, pro rodiny s dětmi je patrně nejvíce náročné uhýbat se autům na úzké asfaltové silnici. Při zpáteční cestě se pak můžete vykoupat a občerstvit na pláži pod vilou Perla.


Zobrazit místo Beglik Taš na větší mapě

GPS souřadnice: +42° 18' 41.39", +27° 46' 1.62"

Externí odkazy:
Popis výletu na Beglik taš: www.cestomila.cz
Esotericky laděný popis výletu na Beglik taš: www.comte.cz


Úvod
Impressum
Copyright